SKLENENÉ PODLAHY A SCHODY

LUXUSNÝ A NEOPAKOVATEĽNÝ ZÁŽITOK V INTERIÉRY

Podlahy zo skla, sklenené  podesty, schodiskové stupne, expozície, sklenené lávky sú fascinujúcim a výrazovým prvkom každého moderného interiéru alebo exteriéru. Sklenené pochôdzne podlahy dávajú priestoru novú dimenziu, prinášajú svetlo a spájajú obytné priestory. Sklenené schody sú jedinečným konštrukčným a dizajnovým prvkom moderného schodiska a chôdza po nich je vždy mimoriadnym zážitkom.

SKLO A BEZPEČNOSŤ

Pre tieto exkluzívne a elegantné aplikácie vyrábame špeciálne viactabuľové bezpečnostné lepené vrstvené sklo tvz. pochôdzne sklo spravidla zložené minimálne z troch skiel vyhovujúcich statickým a ďalším požiadavkám. Spodné dve tabule sú nosné a vrchná (nášlapná) vrstva je ochranná s možnosťou protišmykovej úpravy. Pomocou špeciálnej fólie vloženej medzi jednotlivé tabule sa počas výrobného procesu vytvorí pevne spojená jednotka, ktorá je odolná a bezpečná.

Stanovenie hrúbky pochôdzneho skla a jeho zloženie sa určuje pre príslušný aplikačný prípad individuálne v závislosti na spôsobe uloženia skla, rozmeroch skla, plánovaného zaťaženia skla atď.

Pochôdzne sklo sa navrhuje tak, aby bolo schopné odolať bodovému zaťaženiu od ľudí a zároveň aj pádu ostrého telesa, ktoré spôsobí jeho čiastočné poničenie. Ani v prípade rozbitia záťažovej vrstvy nedôjde ku strate celistvosti a stability a špeciálna fólia udrží sklo pohromade až do jeho výmeny. Pochôdzne sklo nesmie byť zložené iba z tepelne tvrdených skiel a nesmie byť vystavené dlhodobému statickému zaťaženiu!!!

Naša spoločnosť má k dispozícii základné modelové diagramy a špecialistov, ktorí sú schopní navrhnúť vhodný typ skla.

MONTÁŽ A APLIKAČNÉ DOPORUČENIE

Vnútorná konštrukcia pre uloženie pochôdzneho skla musí byť rovná, neskrútená, dokonale vodorovná a musí presne lícovať. Na schéme uloženia pochôdzneho skla sú uvedené základné pravidlá pre štvorstranné uloženie pravouhlého pravidelného pochôdzneho skla. V prípade nepravidelného tvaru a menej ako štvorstranného uloženia kontaktujte naše technické oddelenie.