POLOPRIEPUSTNÉ ZRKADLO

Polopriepustné zrkadlo, špionážne zrkadlo alebo jednosmerné zrkadlo je špeciálny typ skla, ktoré pri špecifických svetelných podmienkach mení svoj vzhľad z klasického zrkadla na priehľadné sklo. Sklo sa na strane predmetu javí ako zrkadlo a vytvára tak vizuálnu bariéru medzi subjektom a jeho pozorovateľom. Je ideálnym riešením pre sledovanie, na účely dozoru, pre bezpečnostné a administratívne aplikácie. Pre takéto druhy zasklenia je vhodné, ak je svetelná priepustnosť zrkadla nižšia ako jeho reflexia.

Špeciálnym typom je zrkadlo s vysoko reflexnou zrkadlovou vrstvou. Svoje využitie nájde v podnikoch alebo domácnostiach, kde je kladený vysoký dôraz na moderný dizajn a žiadané, aby televízory, komerčné displeje alebo projekčné obrazovky zostali elegantne skryté. Keď sa obrazovka zapne, povrch zrkadla presmeruje svetlo a obrazovku je cez zrkadlo jasne vidieť. Pre takéto použitie je vhodné, ak je svetelná priepustnosť zrkadla vyššia ako jeho reflexia.

Informácia: Našu ponuku tvorí niekoľko typov zrkadiel v závislosti od spôsobu použitia a požadovaného dizajnu. Pre viac informácií o možnostiach opracovania na mieru a dodávky kontaktujte naše technické oddelenie tu.