NEPRIESTRELNÉ SKLO

Nepriestrelné sklo je bezpečnostné vrstvené sklo, ktoré je zložené z niekoľkých sklenených tabúľ, často o rôznych hrúbkach, spojených pomocou viacerých špeciálnych fólií typu PVB, EVA, SentryGlass. Správne navrhnuté a vyrobené nepriestrelné sklo poskytuje spoľahlivú ochranu tak, že zabráni prípadnému prieniku vystreleného projektilu pre zodpovedajúcu kategóriu strelných zbraní. 

Norma STN EN 1063 - "Bezpečnostné zasklenie - Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti strelám" špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na klasifikáciu skla odolného proti strelám a kombinácie sklo/plast. Norma sa vzťahuje na útočnú streľbu z krátkej a dlhej guľovej zbrane (trieda BR) a brokovej zbrane (trieda SG).

V tabuľke nižšie sú zoradené jednotlivé triedy bezpečnosti v závislosti na zbrani, strelive a podmienkach skúšania, pre rôzne triedy odolnosti. Rovnaké testovacie a klasifikačné postupy platia aj pre dvere a okná (STN EN 1522 a STN EN 1523).

TYPY NEPRIESTRELNÝCH SKIEL

Sklo je na základe každej kategórie testovanej zbrane zaradené podľa nasledujúcich požiadaviek:

  • zasklením neprenikla strela ani jej časť, na chránenú stranu neprenikli úlomky (príslušná trieda + označenie NS)
  • zasklením neprenikla strela ani jej časť, na chránenú stranu prenikli úlomky (príslušná trieda + označenie S)

Nepriestrelné sklo s polykarbonát na odvrátenej strane nástrelu (označenie NS), zabezpečuje, že nedôjde k uvoľneniu úlomkov skla na chránenej strane.

Ochrana, ktorú poskytuje zasklenie odolné proti strelám, nezávisí iba na nepriestrelnom skle, ale tiež na upevnení skla.

Informácia: Pre viac informácií o možnostiach opracovania na mieru a dodávky kontaktujte naše technické oddelenie tu.

POUŽITIE

Nepriestrelné sklá sa používajú predovšetkým na ochranu a bezpečnosť nielen v stavebníctve, ale i v priemysle, automobilovom priemysle a v letectve.