LEPENÉ VRSTVENÉ SKLO

VSG LAMEX

VSG sklo je vrstvené (lepené alebo laminované) sklo zložené z dvoch alebo viacerých tabúľ skla, ktoré sú spojené jednou alebo viacerými vrstvami špeciálnej bezpečnostnej fólie. Po rozbití skla fólia zadrží sklenené úlomky, obmedzí veľkosť otvoru, zabezpečí zbytkovú stabilitu a zníži riziko rezného alebo bodného poranenia.

Na vrstvenie alebo lepenie skla sa najčastejšie ako medzivrstvy používajú fólie z polyvinylbutyralu (PVB), etylenvinylacetátu (EVA alebo EVASAFE) alebo SentryGlass. Medzi fólie je možné vložiť i rôzne materiály ako polykarbonátové dosky, PET fólie, textílie atď. 

Pri použití vrstveného skla pre horizontálne zasklenie (sklon > 15° od vertikály) alebo pre zasklenie s funkciou zabránenia pádu sa v súvislosti so zbytkovou stabilitou používajú fólie o minimálnej hrúbke 0,76 mm. 

Podľa normy STN EN ISO 12543-2 môže byť vrstvené sklo považované za bezpečnostné sklo, ak má minimálne triedu bezpečnosti 3B3, popísanou nárazovou kyvadlovou skúškou v norme STN EN 12600. Príklad zloženia vrstveného skla, ktoré vyhovuje pre triedu bezpečnosti 3B3:

3 mm float + 0,38 mm fólia + 3 mm float (connex 33.1)

4 mm float + 0,38 mm fólia + 4 mm float (connex 44.1)

Špecifické prípady zloženia vrstveného skla:

tvrdené sklo esg + fólia + tvrdené sklo esg - pre konkrétne prípady, kde sa požadujú vysoké mechanické požiadavky na sklo a bezpečnosť (napr. zvýšenie odolnosti skla proti bočnému nárazu - bezpečnostné sklo na ochranné zábradlie). 

spevnené sklo tvg + fólia + spevnené sklo tvg - pre zaistenie vyššej úrovne tuhosti v ohybe alebo pre aplikácie, kde hrozí riziko termálneho šoku - bezpečnostné sklo na strechu.

DÔLEŽITÉ VEDIEŤ

Brúsiť hrany vrstveného bezpečnostného skla, ktoré sa skladá z kalených tvrdených skiel, nie je po procese vrstvenia dovolené. Ak sa brúsia hrany po procese vrstvenia (napr. z estetických dôvodov pri samonosných zábradliach bez madla - nerovná hrana vrstveného skla alebo presahy jednej z tabúľ spolu s vyčnievajúcou fóliou), znižujú sa statické vlastnosti skla.

POUŽITIE

  • ochrana pred poranením a nehodami
  • ochrana osôb pred prepadnutím
  • zabezpečenie proti vandalizmu a vlámaniu
  • ochrana pred strelnými zbraňami a explóziou