KALENÉ TVRDENÉ SKLO

ESG SECURE

Sklo s označením ESG je kalené tvrdené sklo, ktoré sa vyrába tepelnou úpravou kalením. Tento proces zmení vnútorné napätie a sklo vďaka nemu získa nové vlastnosti. Proces kalenia spočíva v ohriatí skla minimálne na teplotu 630 °C a jeho následnom prudkom ochladení vzduchom. Tým sa ochladí povrch skla, ale vnútorná časť zostáva teplá. Týmto procesom sa docieli ťažné pnutie vo vnútri a na povrchu vznikne tlakové napätie. Takéto sklo má vysokú pevnosť v ohybe a odolnosť proti nárazom. V prípade rozbitia sa tvrdené sklo rozpadne na malé neostré kúsky a tým sa výrazne zníži pravdepodobnosť poranenia. Kalené tvrdené sklo sa považuje za bezpečnostné sklo, ktoré splňuje normové požiadavky na bezpečnosť v súlade s STN EN 12150.

KALENÉ TVRDENÉ SKLO

 • max. pevnosť v ťahu pri ohybe 120 N/mm² oproti bežnému sklu float, ktoré má 45 N/mm²
 • 5x väčšia odolnosť proti bočnému nárazu
 • odolá teplotným rozdielom v ploche až 250°C
 • pri rozbití vznikajú malé neostré úlomky, ktoré neporania
 • po procese kalenia ho nie je možné ďalej opracovávať (rezať, brúsiť, vŕtať...)
 • pre určené sklenené výrobky a pre max. zníženie rizika samoprasknutia sa musí vykonať test prehrievania podľa STN EN 14179-1 (variant skla ESG-H SECURE) 
 • dovolené namáhanie horizontálne - 32 N/mm², vertikálne - 50 N/mm²
 • bezpečnostný koeficient pre horizontálnu polohu - 3,8; pre vertikálnu - 2,4
 • miestne dovolené prehnutie - 0,5 mm/300 mm
 • celkové dovolené prehnutie - 0,003 mm/1 mm

DÔLEŽITÉ VEDIEŤ

Tvrdené sklo sa vyrába v špeciálnej kaliacej peci. Tento proces sa zjednodušene nazýva kalenie skla, ale nejde o proces, pri ktorom dochádza ku zmene štruktúry skla. Tvrdené sklo má stále rovnakú tvrdosť a tuhosť. To znamená, že bude mať aj rovnaký priehyb ako obyčajné sklo a nemá vyššiu odolnosť proti poškriabaniu. Rezanie, vŕtanie kaleného skla po procese kalenia nie je ďalej možné. Ak sa na kalenom tvrdenom skle brúsia hrany i po procese kalenia, znižuje sa nielen povrchové tlakové napätie skla, ale i jeho pevnosť v ťahu za ohybu.

Tvrdené sklo nie je nerozbitné sklo a môže za istých okolností prasknúť aj bez cudzieho zavinenia a to aj po niekoľkých rokoch po jeho výrobe alebo inštalácii. Dôvodom je súčasná technológia výroby plaveného tabuľového skla FLOAT. Eliminovať riziko tvz. samovoľnej explózie kaleného tvrdeného skla takmer na minimum je možné deštruktívnou skúškou teplotným šokom (podľa STN EN 14179). Túto skúšku alebo test aplikujeme predovšetkým na tie kalené sklá, u ktorých poznáme účel použitia a daná sklo-aplikácia alebo sklo-konštrukcia si to vyžaduje (napr. bezrámové sprchovacie kúty, sprchové zásteny, sklenené dvere, fasády atď.). Pri chladenom alebo tepelne spevnenom skle žiadne riziko samodeštrucie skla z technologických príčin nehrozí.

POUŽITIE

 • ako bezpečnostné sklo proti poraneniu 
 • pre prípady, kde sú kladené vyššie nároky na pevnosť v ťahu pri ohybe (nosné vrtané otvory, bočné nárazy, riziko padania predmetov - pochôdzne plochy, prírodné vplyvy - krupy, riziko padania snehu)
 • všade tam, kde hrozí zvýšené riziko tepelného šoku
 • pri dlhodobom zaťažení (nosné podložky nadlimitných tabulí skla pôsobia na spodnú hranu silou, ktorá je rovná váhe celej zasklievacej jednotky deleno dvomi)