BOROSILIKÁTOVÉ SKLO

BOROFLOAT

Úspech borosilikátového tabuľového skla je charakteristický všestrannosťou a jedinečnou kombináciou vlastností. Kombinuje vynikajúcu kvalitu a rovinnosť s vynikajúcimi teplotnými, optickými, chemickými a mechanickými vlastnosťami.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

VYSOKÁ TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

Vysokú odolnosť proti náhlym zmenám teploty spôsobuje nízky koeficient tepelnej rozťažnosti, nízky modul pružnosti v ťahu a vysoká teplotná vodivosť borosilikátového skla.

VYSOKÁ TRANSPARENTNOSŤ

Vynikajúci prenos svetla vo viditeľnom rozsahu vlnových dĺžok. Vďaka čistote zložiek a jedinečnej štruktúre umožňuje borosilikátové sklo prejsť svetlu voľne bez skreslenia.

VYSOKÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Účinky vody, vodnej pary, kyselín, roztokov solí a alkálií nemajú na borosilikátové sklo prakticky žiadny negatívny vplyv.

VYSOKÁ MECHANICKÁ PEVNOSŤ

Borosilikátové sklo má vyššiu mechanickú pevnosť a nižšiu hmotnosť ako iné typy skla, je odolné proti oteru a poškriabaniu a má vysokú elasticitu.

BOROSILIKÁTOVÉ SKLO

  • max. rozmer skla v závislosti od hrúbky skla a opracovania
  • hrúbka skla od 0,7-25,4 mm
  • hustota (25°C) - 2,2 g/cm-3
  • Youngov modul - 64 kN/mm² 
  • pevnosť v ohybe - 25 MPa
  • koeficient tepelnej rozťažnosti (20-300°C) - 3.25x10-6 K-1
  • maximálna prevádzková teplota: pri krátkodobom používaní (< 10 hodín) - 500°C, pri dlhodobom používaní (≥ 10 hodín) - 450°C
  • verzia TVG v hrúbke od 3,3-15 mm, min. rozmer 300x300 mm

POUŽITIE

Borosilikátové sklo má široké spektrum použitia a to všade tam, kde sú kladené najvyššie nároky z hľadiska teplotnej a chemickej odolnosti ako napr. sklá na varné panely, sklá do krbov a sporákov, ochranné sklá do reflektorov a lámp s vysokým výkonom, žiaruvzdorné a ohňovzdorné sklá a bezpečnostné priezory do obrábacích strojov a zariadení, nepriestrelné sklá, ľahké a špeciálne zasklenia atď.